پاریس

پاريس اولين شهر توريستي جهان،به خاطر اماكن،موزه ها و خيابان هايش از شهرت جهاني برخوردار است.همه ساله ميليون ها جهانگرد از نقاط مختلف دنيا به ديدن اين شهر مي آيند. تئاتر ها ، كلوپ هاي شبانه ، رستوران ها ، فروشگاه هاي پاريس نيز مورد توجه و علاقه جهانگردان است .

پاريس از قرن ها پيش مركز هنرها و تعليم وتربيت بود و نقاشي و ادبيات در اين شهر به پيشرفت هاي بسيار نائل گشته است . در حدود دوسوم هنرمندان و نويسندگان فرانسه در پاريس زندگي مي كنند .

شانزه‌ليزه « Champs-Elysées»

خيابان بسيار زيباي پاريس است كه شهرت جهاني دارد و يك سر آن به دروازه «مارشال دوگل» و سر ديگر آن به ميدان «كنكورد» با ستون سنگي تاريخي‌اش كه به مصر باستان تعلق دارد، ختم مي‌شود.

98/05/09